• ශ්‍රී ලාංකීය වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේ නිර්මාණශීලී පෙරගමන්කරු | දැක්ම - හෙට ලොව දිනන නිපුණතාවයන්ගෙන් සපිරි විනයගරුක අභිමානවත් ජාතියක් | මෙහෙවර - ගෝලීය අභියෝගයන්ට මුහුණ දිය හැකි ශක්තිමත් පෞරුෂයකින් හා නිර්මාණශිලී නායකත්ව ගුණාංගයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වූ දැනුම සහ පුහුණුව තුළින් සන්නද්ධ වූ ශක්තිමත් ජාතියකට මංපෙත් විවර කර දීම

හැඳින්වීම

මෙම පාඨමාලාව එක් අවුරුදු පූර්ණ කාලීන ගුරු පුහුණු පාඨමාලාවක් වන අතර ඉංග්‍රීසි, පරිගණක සහ දෙමළ භාෂාව යන විෂයන් ත්‍රිත්වයම ඉගැන්වීමේ දුර්ලභ හැකියාව සහිත දක්ෂ ගුරුවරුන් පිරිසක් බිහි කිරීම මෙම ගුරු පුහුණු පාඨමාලාවේ මූලික අරමුණ වේ. එම ගුරුවරුන්ගේ උපදේශකත්වය සහ අධීක්ෂණය යටතේ S.M.I.D.F වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා දිවයින පුරා විසිරී සිටින තරුණ තරුණියන් හට අවස්ථාව ලබාදීමත්, එම ගුරුවරුන්ගේ කළමණාකාරීත්වය යටතේ S.M.I.D.F අනුබද්ධිත මධ්‍යස්ථාන ආරම්භ කිරීමත් මෙම ව්‍යාපෘතියේදී බලාපොරොත්තු වේ. මීට අමතරව මෙම පාඨමාලාව හදාරා අවසන් කර SMIDF හා කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු නොවන පුද්ගලයින් හට මෙම සුවිශේෂී දැනුම හා හැකියාව උපයෝගී කරගෙන ඉහත පාඨමාලා ත්‍රිත්වයම ඉගැන්වීම සඳහා තමන්ගේම පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනයක් ආරම්භ කිරීමට හෝ ජාත්‍යන්තර පාසලක හෝ වෙනත් පෞද්ගලික අංශයේ ආයතනයක ගුරුවරයෙකු වශයෙන් සේවය කිරීමටත් අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.

අයදුම්කිරීම සඳහා මූලික සුදුසුකම්

ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු විය යුතුය.

අයදුම් කරන දිනට වයස අවුරුදු 18 ට නොඅඩු සහ 35 ට නොවැඩි අයවළුන් විය යුතුය.

අයදුම් කරන ප්‍රදේශය තුල අවම වශයෙන් වසර 03ක ස්ථිර පදිංචිය තහවුරු කල යුතුය.

අයදුම්කරන අවස්ථාව වන විට මනා කායික හා මානසික සෞඛ්‍ය තත්වයකින් සිටිය යුතු අතර කිසිදු හේතුවක් මත අධිකරණයකින් වරදකරුවෙකු නොවූ පුද්ගලයෙකු විය යුතුය.

මෙය සතියකට දින 05 ක් පැවැත්වෙන පූර්ණ කාලීන පාඨමාලාවක් වන බැවින් වෙනත් පාඨමාලාවන් හදාරන හෝ රැකියාවේ යෙදී සිටින අය අයදුම් කිරීමෙන් වැලකිය යුතුය.

අභ්‍යාසලාභීන් සතු සන්නිවේදන හැකියාව, සමාජ සම්බන්ධතා සහ කළමණාකරණයේ ඇති දක්ෂතාවයන් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී විශේෂ ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දෙනු ඇත.

අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීය සුදුසුකම්

. පරිගණක ගුරු තනතුර සඳහා

ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව සහිතව අ.පො.ස(සා/පෙළ) විෂය නිර්දේශය සමත් වීම හා අ.පො.ස(උ/පෙළ) ඕනෑම විෂය ධාරාවක් යටතේ විෂයන් 2 ක් සමත්ව තිබීම (පිළිගත් ආයතනයක පරිගණක පාඨමාලාවක් හදාරා තිබීම අමතර සුදුසුකමකි).

. දෙමළ භාෂා ගුරු තනතුර සඳහා

අ.පො.ස(සා/පෙළ) ගණිතය, විද්‍යාව, මව්බස සමග සමත්වීම සහ අ.පො.ස(උ/පෙළ) විෂයන් 2 ක් සමත් වී තිබීම (පිළිගත් ආයතනයක හෝ පාසලේදී විෂයක් ලෙස දෙමළ භාෂාව හදාරා තිබීම අමතර සුදුසුකමකි.)

. ඉංග්‍රීසි භාෂා ගුරු තනතුර සඳහා

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා “C" සාමාර්ථයක් සහිතව අ.පො.ස(සා/පෙළ) විෂය නිර්දේශය සමත් වීම සහ අ.පො.ස(උ/පෙළ) ඕනෑම විෂය ධාරාවක් යටතේ විෂයන් 2 ක් සමත් වී තිබීම (පිළිගත් ආයතනයක ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක් හදාරා තිබීම අමතර සුදුසුකමකි)