• ශ්‍රී ලාංකීය වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේ නිර්මාණශීලී පෙරගමන්කරු | දැක්ම - හෙට ලොව දිනන නිපුණතාවයන්ගෙන් සපිරි විනයගරුක අභිමානවත් ජාතියක් | මෙහෙවර - ගෝලීය අභියෝගයන්ට මුහුණ දිය හැකි ශක්තිමත් පෞරුෂයකින් හා නිර්මාණශිලී නායකත්ව ගුණාංගයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වූ දැනුම සහ පුහුණුව තුළින් සන්නද්ධ වූ ශක්තිමත් ජාතියකට මංපෙත් විවර කර දීම

හැඳින්වීම

"වෘත්තීය හෙද අධ්‍යාපන පීඨය" සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත සංවර්ධන පදනමේ (S.M.I.D.F) අනුබද්ධිත පැරණිතම ආයතනය වන අතර දීර්ඝකාලීන නොසැලෙන ගමනක නිරතවන, මේ වන විට ශ්‍රී ලාංකීය සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට වැඩිම හෙදියන් පිරිසක් දායාද කල දැනට මෙරට ක්‍රියාත්මක වන පැරණිතම හෙද විද්‍යාලයක් වශයෙන් සලකනු ලබයි. එමෙන්ම පුහුණුව අවසානයේ 100‍% රැකියාවන් සහතික කරන මෙරට ක‍්‍රියාත්මක වන එකම හෙද විද්‍යාලය වශයෙන් අපගේ හෙද විද්‍යාලය සැලකේ. එමෙන්ම නොමිලේ පුහුණුව ලබාදෙන මෙරට ක‍්‍රියාත්මක වන ප‍්‍රධානතම හෙද විද්‍යාලය වශයෙන්ද අප සැලකේ. මේ වන විට සිසුවියන් 450කට අවශ්‍ය නේවාසික පහසුකම්, ක‍්‍රීඩාංගන පහසුකම් සහ පුස්ථකාල පහසුකම් වලින් සමන්විත ආයතනයකි.
මෙම හෙද පාඨමාලාව හදාරන සියළුම සිසුවියන් හට පුහුණුවෙන් පසු වසර දෙකක සේවා කාලයකින් අනතුරුව ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පරීක්ෂණය (NVQ) සඳහා පෙනී සිටීමෙන් (පෙර හැකියාව සහ පළපුරුද්ද මත) හෙද උපාධිය දක්වා ගමන් කිරීමේ අවස්ථාව ද හිමිවනු ඇත. දිවයින පුරා ආරෝග්‍ය ශාලාවන්හි ඇති හෙද, හෙද සහායිකා (Nurse/ Nurse Assistant) ඇබෑර්තු පිරවීම සඳහා මෙම පුහුණු පාඨමාලාව පවත්වන අතර පුහුණුව සාර්ථකව හදාරා අවසන් කරන සියළුම ශිෂ්‍යාවන් දිවයින පුරා රැකියාවන් සඳහා අනුයුක්ත කරනු ඇත.
ත්‍රිවිධ හමුදා, පොලිස්, සමෘද්ධි හා අඩු ආදායම් ලබන පවුල්වල තරුණියන් හා පාසලේදී හෝ පාසලෙන් පිටත ක්‍රීඩා හා විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලදී දක්ෂතාවයන් දක්වා ඇති තරුණියන් සඳහා බඳවා ගැනීමේදී ප්‍රමුඛතාවය ලබාදෙනු ඇත.

පුහුණු කාල සීමාව තුල නොමිලේ

වෘත්තියට අදාල ලෙස ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක්

දෙමළ භාෂාව ලිවීමේ කියවීමේ හා කථා කිරීමේ පාඨමාලාවක්

එදිනෙදා භාවිතයේදී අත්‍යාවශ්‍ය වන ඉංග්‍රීසි භාෂාව කථා කිරීමේ පුහුණුවක්

ප්‍රරථමාධාර පිළිබඳ අමතර වැඩමුළු හැදෑරීමට අවස්ථාව හිමිවනු ඇත.

(සැ.යු. මෙම සෑම පාඨමාලාවක් සඳහාම වෙන් වෙන් වශයෙන් සහතික පත‍්‍ර හිමිවේ.)

මීට අමතරව පුහුණු කාලසීමාව තුල.

නිල ඇදුම්, අභ්‍යාස පොත්, පෑන් පැන්සල්, ආයතනය තුල ආරක්ෂිත නේවාසික පහසුකම්, හෙදියකට අවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ ආදිය පහසු මිලට ලබාදෙනු ඇත. මීට අමතරව ශිෂ්‍යාවන්ගේ නායකත්වය, කණ්ඩායම් හැඟීම, පෞරෂත්ව වර්ධනය සහ බාහිර ක්‍රියාකරකම් වර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා උත්සව, භාෂා දින විවිධ ප්‍රසංග, ආගමික වැඩසටහන් ද රාජ්‍ය ආයතන හා සම්බන්ධව වසංගත රෝග මර්ධනය හා නිවාරනය පිළිබද ප්‍රායෝගික වැඩසටහන් සඳහා මෙන්ම පුහුණු වැඩමුළු සඳහා ද පාඨමාලාව හදාරන කාලය අතරතුර දී මෙම ශිෂ්‍යාවන්ට සහභාගී වීමට අවස්ථාව ලබාදෙනු ඇත.

අ.පො.ස. සා/පෙළ අසමත් සිසුන්

අ.පො.ස.(සා/පෙළ) ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව යන විෂයන් හෙද පාඨමාලාවට ඇතුලත් වීම සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය වන නමුත් බොහෝ දුෂ්කර පලාත්වල සිසුන්ට මෙම විෂයන් සඳහා ප්‍රමාණවත් පහසුකම් නොලැබීම හේතුවෙන් යම් යම් විෂයන් අසමත් වන බව දක්නට ලැබේ. එවැනි සිසුන් සඳහා කෙරෙන අතදීමක් වශයෙන් එම සිසුන් හෙද පාඨමාලාවට බඳවාගෙන පාඨමාලා කාලය තුල ගණිතය, විද්‍යාව හෝ ඉංග්‍රීසි විෂයන් සඳහා අමතර සා / පෙළ උපකාරක පංති හෙද විද්‍යාලය තුල පවත්වා අසමත් වූ විෂය/විෂයන් සමත්කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උපකාරය ලබා දෙනු ඇත.

හෙද ශිෂ්‍යාවන් සඳහා නොමිලේ පවත්වන විෂයානුබද්ධ
ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව හා ඉංග්‍රීසි භාෂාව කථා කිරීමේ පාඨමාලාව

හෙදියක වශශයන් කටයුතු කිරීමේදී අත්‍යාවශ්‍ය වන ඉංග‍්‍රීසි පාඨමාලාවක් සමඟ විෂයානුබද්ධ පාරිභාෂික යෙදුම් (Medical Terms) ඇසුරින් සකස් කල ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ ඇතුලත් විශේෂ ඉංග්‍රීසි පුහුණුවක් සමග එදිනෙදා ජීවිතයේදි හෝ හෙද සේවයේ ඉහලට ගමන් කිරීමේදී හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සුදුසුකම් ලබාගැනීමේදී හෝ විදේශීය වෛද්‍යවරුන් සමග කටයුතු කිරීමේදී අත්‍යාවශ්‍ය වන ඉංග්‍රීසි භාෂාව කථා කිරීමේ හැකියාව මෙම පාඨමාලාව තුලින් ලබාදෙනු ඇත.

හෙද ශිෂ්‍යාවන් සඳහා නොමිලේ පවත්වන
දෙමළ භාෂාව කථාකිරීමේ පාඨමාලාව

දෙමළ භාෂාව පිළිබඳ මූලික දැනුමක් හෝ නොමැති අය සඳහා ගැලපෙන අයුරින් සකස් කර ඇති මෙම පාඨමාලාව මගින් දෙමළ භාෂාව ලිවීමේ, කියවීමේ හා කථා කිරීමේ පුහුණුව ලබාදෙන අතර එය පෞද්ගලික අංශයේ භෙදියක් වීමේදී විශේෂ සුදුසුකමක් වනු ඇත.

හෙද ශිෂ්‍යාවන් සඳහා නොමිලේ පවත්වන පරිගණක පාඨමාලාව

මෙය අංග සම්පූර්ණ පරිගණක පාඨමාලාවක් (MS Office) වන අතර හෙද පුහුණු පාඨමාලාවට අමතරව මෙම පාඨමාලාව කිසිදු ගාස්තු අයකිරීමකින් තොරව න්‍යායාත්මකව සහ ප්‍රායෝගික වශයෙන් සියළු හෙද ශිෂ්‍යාවන්හට ලබා දෙනු ඇත. මේ අනුව සියළු හෙද ශිෂ්‍යාවන්ට හෙද වෘත්තියට අමතරව අති විශාල රැකියා අවස්ථාවන් ඇති පරිගණක ක්‍ෂේත්‍රයේ ඉහලට ගමන් කිරීමේ අවස්ථාව ද මේ සමග හිමිවනු ඇත.

පුහුණු කාලය

මෙම හෙද පාඨමාලාවේ පුහුණු කාලය මාස 15 කි. එම මුල් මාස 12 ක කාලය තුළදී දේශන සහ ප්‍රායෝගික අවස්ථාවත් සමග දිනකට පැය 06 බැගින් සතියකට දින 05 ක් පුහුණුව පැවැත්වේ. අවසන් මාස 03 ක කාලය ප්‍රායෝගික හා වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා රෝහල් තුල සේවයට අනුයුක්ත කරන අතර, එහිදී සතියකට දින 06 ක් දිනකට පැය 08 බැගින් පුහුණුවේ යොදවනු ඇත.

පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික සුදුසුකම්

ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු වීම.

උස අඩි 4 අගල් 10 ට නොඅඩු වීම.

බඳවා ගන්නා දිනට වයස අඩු 16 ට නොඅඩු අවු 28 නොවැඩි වීම.

ශරීර විකෘතිතාවයක් නොමැති මනා සෞඛ්‍ය තත්වයකින් හෙබි තරුණියක් වීම.

අ.පො.ස සා/පෙළ විෂයන්ගෙන් ගණිතය, විද්‍යාව හා සිංහල සමඟ විෂයන් 06 ක් සමත්ව තිබීම.

හෙද සිසුවියන්ගේ මතක සටහන්