• ශ්‍රී ලාංකීය වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේ නිර්මාණශීලී පෙරගමන්කරු | දැක්ම - හෙට ලොව දිනන නිපුණතාවයන්ගෙන් සපිරි විනයගරුක අභිමානවත් ජාතියක් | මෙහෙවර - ගෝලීය අභියෝගයන්ට මුහුණ දිය හැකි ශක්තිමත් පෞරුෂයකින් හා නිර්මාණශිලී නායකත්ව ගුණාංගයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වූ දැනුම සහ පුහුණුව තුළින් සන්නද්ධ වූ ශක්තිමත් ජාතියකට මංපෙත් විවර කර දීම

මෙම භාෂා පාඨමාලාවන් කවුරුන් සඳහාද

S.M.I.D.F භාෂා පුහුණු අංශය මගින් මෙහෙයවන මෙම පාඨමාලාවන් මුල සිටම විවිධ වූ භාෂාවන් අධ්‍යයනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන පුද්ගලයින් හට මෙන්ම පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන සිසු දරුවන්ටද ගැලපෙන ලෙස ඉතා සරලව සකස් කර ඇත.

විශ්ව ගම්මාන සංකල්පය පිළිබඳ කථාකරන වර්ථමාන සමාජයේදී විවිධ වූ භාෂාවන් හැසිරවීමේ හැකියාවෙන් යුතු පුද්ගලයින් හට සුවිශේෂී තත්වයක් හිමි වන අතර සීඝ්‍ර ලෙස දියුණුවන සමාජයේ වැඩි රැකියා අවස්ථාවන් සංඛ්‍යාවක් සඳහා විවිධ වූ භාෂාවන් හැසිරවීමේ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයින් හට ප්‍රමුඛතාවය හිමිවන බව දක්නට ඇත.

විරැකියාවෙන් පෙලෙන බහුතරයක් තරුණ තරුණියන් සතුව භාෂා සාක්ෂරතාවයක් සහ තොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතය පිළිබද දැනුමක් නොමැති බවක් දක්නට ලැබේ. එමෙන්ම රැකියාවන්හි නියුක්ත පුද්ගලයින්ගේද භාෂාවන් පිළිබඳ ඇති හැකියාව ඉතා දුර්වල තත්වයක පවතින බවත් විවිධ භාෂාවන් හැසිර වීමේ හැකියාවෙන් යුතු පුද්ගලයින් සඳහා රැකියාවේ උසස් වීම්, වැටුප් වර්ධක මෙන්ම රැකියා ස්ථානයේ විශේෂ පිළිගැනීමක් හිමිවන බවක් දක්නට ඇත. විදෙස් උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථාවන් හෝ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවය කරන පුද්ගලයින් හට විවිධ භාෂා හැසිරවීමේ හැකියාව ලබාගතහැකි ලෙස සකස් කර ඇති මෙම පාඨමාලාවන් දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඔස්සේද අධ්‍යයනය කිරීමට පහසුකම් සලසා ඇත.

පාඨමාලාවේ ස්වභාවය

භාෂාවක් අධ්‍යයනය කිරීමට කැමැත්තක් දක්වන ඕනෑම පුද්ගලයකු හට මෙම භාෂා පාඨමාලාවන් සඳහා සහභාගී විය හැකි අතර ඔවුන් මූලිකවම නොමිලේ පැවැත්වෙන මූලික පදනම් පාඨමාලාව හැදෑරීම අනිවාර්ය වේ. එම පාඨමාලාව සමත්වන පුද්ගලයින් හට ලබාගන්නා සාමාර්ථය මත සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවට හෝ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ඇත. මෙම සෑම භාෂා පාඨමාලාවකදීම මුලසිටම ඉතා සරලව කථනය, ව්‍යාකරණ සමග ලිවීම, කියවීම, සවන්දීම ඇතුලු භාෂා අධ්‍යාපනයකදී අවශ්‍ය වන සියලුම අංශයන් පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබාදෙනු ඇත.


මූලික පදනම් පාඨමාලාව

මූලික පදනම් පාඨමාලාවේදී කුමන හෝ භාෂාවක් අධ්‍යනය කළද එම භාෂාව පිළිබඳව මූලික දැනුමක් පුහුණුවන්නන් හට ලබාදිය යුතු වේ. එමඟින් එම භාෂාව පිළිබඳවත් එම භාෂාවේ ඇති විශේෂතා පිළිබඳවත් පුහුණු වන්නන් හට අවබෝධයක් ලබාගත හැකිවනු ඇත. එමෙන්ම සෑම භාෂාවකටම පොදු වූ අක්‍ෂර ව්‍යාකරණ, විශේෂණ පද නිතර භාවිතා වන වචන සහ වාක්‍ය රටා සකස් කරන ආකාරය පිළිබඳව මූලික දැනුමක් මෙම පදනම් පාඨමාලාවේදී ලබාදෙනු ඇත. නොමිලේ පවත්වන මූලික පාඨමාලාවේදී දක්වන දක්‍ෂතාවය තුළ ලබාගන්නා සාමාර්ථය මත සහතික පත‍්‍ර පාඨමාලාවට හෝ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට ඇතුළත් වීමේ හැකියාව සිසුන් හට ලබාදීමේ හැකියාව ඇත.


 • ලියාපදිංචි ගාස්තුව
 • : රු 1950.00
 • ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව 
 • : නැත
 • මාසික ගාස්තුව
 • : නැත

  පුහුණු කාලය තුළ අවශ්‍ය අභ්‍යාස පොත්, පෑන්, පැන්සල් භාෂා අධ්‍යන ඒකකය මඟින් ලබාදෙනු ඇත. ඊට අමතරව මූලික පදනම් පාඨමාලාව හැදෑරූ බවට සහතික පත‍්‍රයක්ද හිමිවනු ඇත.

  සහතිකපත‍්‍ර පාඨමාලාව

  කාලය : මාස 06
  ලියාපදිංචි ගාස්තුව : රු 1950.00
  ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව  : රු 7000.00
  මාසික ගාස්තුව : රු 2000.00
  ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

  කාලය : අවුරුද්දකි
  ලියාපදිංචි ගාස්තුව : රු 1950.00
  ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව  : රු 7500.00
  මාසික ගාස්තුව : රු 2500.00

  අපගේ ආයතනය මඟින් සපයනු ලබන භාෂා පාඨමාලාවන්


  Card image cap

  English Language

  Card image cap

  Tamil Language

  Card image cap

  French Language

  Card image cap

  Korean Language

  Card image cap

  Russian Language

  Card image cap

  Japanese Language

  Card image cap

  Chinese Language

  Card image cap

  German Language