• ශ්‍රී ලාංකීය වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේ නිර්මාණශීලී පෙරගමන්කරු | දැක්ම - හෙට ලොව දිනන නිපුණතාවයන්ගෙන් සපිරි විනයගරුක අභිමානවත් ජාතියක් | මෙහෙවර - ගෝලීය අභියෝගයන්ට මුහුණ දිය හැකි ශක්තිමත් පෞරුෂයකින් හා නිර්මාණශිලී නායකත්ව ගුණාංගයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වූ දැනුම සහ පුහුණුව තුළින් සන්නද්ධ වූ ශක්තිමත් ජාතියකට මංපෙත් විවර කර දීම

හැඳින්වීම

දේශීය ව්‍යාපාරික ජාලයක් ගොඩනැගීමේදී හා ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාමේදී ඒවායේ ඉදිරි ගමනට ඇති ප‍්‍රධානතම බාධකය වන්නේ මුල්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීමේ ඇති අපහසුතාවයයි. මුලික ප‍්‍රාග් ධනයක් යොදවා ආරම්භ කරන ලද ව්‍යාපාරයන්හි ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා එදිනෙදා හදිසියේ අත්‍යාවශ්‍ය වන මූල්‍ය පහසුකම් ලබාදෙමින් ඔවුන්ව ශක්තිමත් කරවීමේ අරමුණින් Capital Reach Investment ආයතනය ආරම්භ කර ඇත. ප‍්‍රධාන වශයෙන් මෙහි පහසුකම් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත්තේ SMIDF ස්වයං රැකියා අංශයේ පුහුණුව ලබා එහි සාමාජිකත්වය ලබාගෙන ව්‍යාපාර ආරම්භ කර ඇති ව්‍යාපාරිකයන් හට පමණි.

අවම ලියකියවිලි සහ අවම ඇපකරුවන්ගේ දායකත්වය මත දිනක් ඇතුළත මෙම ක්‍ෂණික ණය පහසුකම් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත. රු. 10000/= සිට රු. 1000000/= දක්වා අවශ්‍ය මුල්‍ය පහසුකම් ක‍්‍රමාණුකූලව ලබා ගැනීමේ හැකියාව අපගේ පුහුණු ලාභීන්ට උදා වී ඇත. දෛනික / සතිපතා / මාසික වශයෙන් අදාළ ණය මුදල ඔබගේ හැකියාව අනුව ගෙවීමේ පහසුකම් මෙහිදී ලබාදෙන අතර ණය පහසුකම් ගෙවීම් මාස 3 සිට වසර 5 දක්වා කාලය වේ. ණය වාරික ගෙවීම ළඟම ඇති බැංකු ශාඛාවක් මඟින් හෝ නිවසටම පැමිණෙන ණය අය කර ගැනීමේ නිළධාරියා හරහා ඉටු කර ගැනීමේ හැකියාව ද ඇත.