• ශ්‍රී ලාංකීය වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේ නිර්මාණශීලී පෙරගමන්කරු | දැක්ම - හෙට ලොව දිනන නිපුණතාවයන්ගෙන් සපිරි විනයගරුක අභිමානවත් ජාතියක් | මෙහෙවර - ගෝලීය අභියෝගයන්ට මුහුණ දිය හැකි ශක්තිමත් පෞරුෂයකින් හා නිර්මාණශිලී නායකත්ව ගුණාංගයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වූ දැනුම සහ පුහුණුව තුළින් සන්නද්ධ වූ ශක්තිමත් ජාතියකට මංපෙත් විවර කර දීම

හැඳින්වීම

නිවසේදි, මහමගදී, වැඩපලේදී, කාර්යාලයේදී, වාහන තුළදී හෝ වෙනත් ඕනෑම අවස්ථාවකදී හදිසියේ රෝගාබාධ හෝ අනතුරු සිදු වීමේ හැකියාව ඇත. එවැනි අවස්ථාවකදී ප‍්‍රථමාධාර පිළිබඳව වු දැනුම ලබා තිබීම වර්තමාන සමාජයේදී අත්‍යාවශ්‍ය හා ප‍්‍රයෝජනවත් කරුණක්ව ඇත.

එමෙන්ම යම් යම් රැකියාවන් ලබා ගැනීම සඳහාද මෙම පුහුණුව විශේෂ වනු ඇත. මීට අමතරව කර්මාන්තශාලා, කාර්යාල, පාසල්, පුද්ගලික රෝහල් සහ වෛද්‍ය රසායනාගාර යන අංශයන්හි රැකියාවන් වලදි ප‍්‍රථමාධාර පිළිබඳ සහතිකපත‍්‍රයන් ලබා ඇති නිළධාරීන් සිටීම යම් යම් අනුමැතීන් ලබා ගැනීම සහ යම් යම් රාජ්‍ය ආයතන වල ලියාපදිංචිය ලබා ගැනීමේදී සහ ප‍්‍රමිති සහතිකය ලබාගැනීමේ දී අත්‍යාවශ්‍ය වන අවස්ථාවන් දක්නට ලැබේ.

එමෙන්ම වර්තමානයේ විශේෂයෙන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සංචාරක හොටල් , සංචාරක මඟ පෙන්වන්නන් සහ සංචාරකයින් ප‍්‍රවාහණය කරන ආයතනයන්හි ප‍්‍රථමාධාර පිළිබඳ වූ දැනුම ඇති පුද්ගලයින් හට විශේෂ ඉල්ලුමක් ඇති බව දක්නට ලැබේ. එපමණක් ද නොව තම පවුලේ සහ සාමාන්‍ය ජන සමාජයේ හැසිරීමේදී ද මෙම දැනුම ඇති පුද්ගලයින් හට වැඩි වටිනාකමක් ලැබෙනු ඇත.

වැඩමුළුවේ ස්වභාවය

මෙය දෙදින වැඩමුළුවකි.

ආවරණය වන විෂය කරුණු

ප‍්‍රථමාධාර යනු කුමක්ද

ප‍්‍රථමාධාර ලබාදීමේ අරමුණු

ප‍්‍රථමාධාරකරුවකු තුළ තිබිය යුතු සුදුකම්

ප‍්‍රථමාධාර දෙන්නෙකු තුළ තිබිය යුතු ගුණාංග

ප‍්‍රථමාධාර පෙට්ටියක් තුළ තිබිය යුතු උපකරණ

ප‍්‍රථමාධාර ලබාදීමට සිදුවන අවස්ථා

වෙළුම් වර්ග

වෙළුම් යොදන ආකාරය

විවිධ රෝග සඳහා රෝගීන් තැබිය යුතු ස්ථාපිත

සැරහුම් යෙදීම